J.A.A.M. (Anjo) Galiart is eigenaar van ArchiefBC. Vanaf 1978 is hij actief in de documentaire informatievoorziening.
Begonnen als leerling-dossiervormer bij de gemeente Zaanstad is hij na het behalen van het SOD-I diploma in 1982 overgestapt naar het Gemeentearchief Zaanstad waar hij zijn opleiding tot Middelbaar Archiefambtenaar heeft gehaald.
In 1986 vertrokken naar het Gemeentearchief Amsterdam waar hij als Registrator-adviseur diensten en bedrijven van de gemeente adviseerde met betrekking tot documentaire informatieaangelegenheden. Vanuit die functie heeft hij de afdeling Advisering en Ondersteuning helpen opbouwen en ook enige jaren geleid. Deze afdeling verleende ondersteuning aan gemeentelijke diensten en bedrijven als er problemen waren op het terrein van de documentaire informatievoorziening. Bij zijn vertrek in 1998 bestond de afdeling uit circa 25 medewerkers. In 1998 kwam hij in dienst van Archiefservice Nederland en vanaf september 1998 was hij daarvan medevennoot. Tot aan zijn vertrek per 1 november 2001 is dit bedrijf gegroeid van 6 tot 25 medewerkers. Vanaf 1 december 2001 is hij als zelfstandige gestart met ArchiefBC. In de afgelopen jaren is hij op het gehele terrein van documentaire informatievoorziening actief geweest.